Website Banner
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 117
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 2380
จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 9179
รวมผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 1335291
      
                                              ขวดโชว์หน้าร้าน                                   หน้า 1
 รูปภาพ   
 รหัส-ชื่อเรียก
ชนิดของฝา
 ความจุ (ซีซี)
หมายเหตุ
  SHOW-110
ขวดแก้ว/ ฝาอลูมิเนียม
110 cc.
-
  ขวดโชว์ เหลี่ยม
ขวดแก้ว/ ฝาแก้ว
150 cc.
-
  ขวดโชว์ กรวย
ขวดแก้ว/ ฝาแก้ว
200 cc.
-
  ขวดโชว์ เพ้นลาย
ขวดแก้ว/ ฝาแก้ว
200 cc.
-
  SHOW-66
ขวดแก้ว/ ฝาแก้ว
250 cc.
-
 
 
  SHOW-11
ขวดแก้ว/ ฝาแก้ว
250 cc.
-
 
 
  SHOW-22
ขวดแก้ว/ ฝาแก้ว
250 cc.
-
 
 
SHOW-33
SHOW-44
ขวดแก้ว/ ฝาแก้ว
100 cc.
250 cc.
-
 
 
  SHOW-55
ขวดแก้ว/ ฝาแก้ว
250 cc.
-
 
 
  SHOW-01 / ขวดสี่เหลี่ยม
ขวดแก้ว/ ฝาแก้ว
250 cc.
-
  SHOW-03 / ขวดลิ้นจี่
ขวดแก้ว/ฝาแก้ว
250 cc. 
 -
  UFC-250 / ขวดแก้ว
ฝาอลูมิเนียม
250 cc .
-
  SHOW-130 ML.
ขวดแก้ว/ ฝาแก้ว
130 cc. 
-
หน้า 1
   

    
Current Pageid = 14