Website Banner
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 445
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 10297
จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 10653
รวมผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 1323720
ขวดแฟนซีใหญ่ สี (30-100cc)
รูปภาพ
รหัส-ชื่อเรียก
ชนิดของฝา
ความจุ (ซีซี)
หมายเหตุ
เดซี่
- ฝาสเปรย์ อลูมิเนียม
- ฝาพลาสติก เคลือบ UV
- ดอกไม้ พลาสติก
50 cc
!! NEW !!
สตอเบอร์รี่
- ฝาสเปรย์ อลูมิเนียม
- ฝาครอบอลูมิเนียม
30 cc
!! NEW !!
พาราไดซ์ สี
- ฝาสเปรย์ อลูมิเนียม
- ฝาครอบอลูมิเนียม
30 cc
50 cc
!! NEW !!
เอนวี่ 15ml
- ฝาสเปรย์ อลูมิเนียม
15 cc
!! NEW !!
ปารีส 50ml
-ฝา อลูมิเนียม
50 cc
!! NEW !!
  หอคอย /ใส /สี /ขุ่น
        HOKOY
   
มีฝาสเปรย์ 2ชนิด
-ฝาชุดอลูมิเนียม
    -ฝาพลาสติกสีต่างๆ


30/50 cc.
30/50 cc.
30/50 cc.

-
       ซิป /ใส /สี /ขุ่น
              ZIP

มีฝาสเปรย์ 2ชนิด
-ฝาชุดอลูมิเนียม
    -ฝาพลาสติกสีต่างๆ

30/50 cc.
30/50 cc.
30/50 cc.
-


Current Pageid = 6